Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ
 Trực tuyến: 6
Lượt truy cập: 1446
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Công bố thông tin
GTA: Hợp đồng kiểm toán 5/2018
05/06/18
Tải về>>
Công bố thông tin
GTA: - Biên Bản DHDCDTN 2018.pdf (18/05/18)
GTA: Báo cáo kết quả mua CP - CT HDQT - Tran Thi Kim Thanh.pdf (07/05/18)
GTA: Thông báo NDKCC trả CT 2017 bằng TM.pdf (02/05/18)
GTA: Nghị quyết HDQT chi tra co tuc 2017 bang TM.pdf (23/04/18)
GTA: Nghị quyết HĐQT lần 4 và Thông báo chốt cổ tức (23/04/18)
GTA: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 9.4.2018 (11/04/18)
GTA: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (23/03/18)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (6/03/18)
GTA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (25/01/18)
GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Họp ĐCHĐ thường niên năm 2018 (23/01/18)
Tin tức - Sự kiện >>

Trang chủ | Giới thiệu | Sản Phẩm | Tin tức - Sự kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ | Sơ đồ website
Về đầu trang - Quay lại - In trang này
Copyright © 2007 TAC - Developed by FPT Telecom