Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ
 Trực tuyến: 6
Lượt truy cập: 1446
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Công bố thông tin
GTA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
22/01/19
Tải về>>
Công bố thông tin
GTA: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 (21/01/19)
GTA: NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT LẦN 4 NĂM 2018 (14/11/18)
GTA: Biên bản họp HĐQT 15.10.2018 (15/10/18)
GTA: Thông báo thay đổi mẫu con dấu của Công ty (12/10/18)
GTA: Quy chế nội bộ Quản trị Công ty (07/08/18)
GTA: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 3 (07/08/18)
GTA: Hợp đồng kiểm toán 5/2018 (05/06/18)
GTA: Bổ sung ngành nghề (26/5/18)
GTA: - Biên Bản DHDCDTN 2018.pdf (18/05/18)
GTA: Báo cáo kết quả mua CP - CT HDQT - Tran Thi Kim Thanh.pdf (07/05/18)
Tin tức - Sự kiện >>

Trang chủ | Giới thiệu | Sản Phẩm | Tin tức - Sự kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ | Sơ đồ website
Về đầu trang - Quay lại - In trang này
Copyright © 2007 TAC - Developed by FPT Telecom