Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ
 Trực tuyến: 4
Lượt truy cập: 464
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Công bố thông tin
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
10/03/17
1. Thư mời tham dự đại hội
2. Chương trình đại hội
3. Mẫu giấy ủy quyền
4. Dự thảo tài liệu báo cáo đại hội
5. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
6. Mẫu giấy đề cử
7. Danh sách ứng viên
Công bố thông tin
GTA: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (20/02/17)
GTA: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 10/02/2016 (13/02/17)
GTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (06/02/17)
GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (03/02/17)
GTA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AFC Vietnam Fund (03/01/17)
GTA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AFC VF Limited (18/10/16)
GTA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (13/10/16)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (20/09/16)
GTA: Thư mời dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 (20/09/16)
GTA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Thị Kim Thanh (29/08/16)
Tin tức - Sự kiện >>

Trang chủ | Giới thiệu | Sản Phẩm | Tin tức - Sự kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ | Sơ đồ website
Về đầu trang - Quay lại - In trang này
Copyright © 2007 TAC - Developed by FPT Telecom