Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ
 Trực tuyến: 5
Lượt truy cập: 464
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Công bố thông tin
GTA: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
11/04/17
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau
Tên tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An
Mã chứng khoán: GTA Mã ISIN:VN000000GTA1
Mệnh giá:10,000 đồng Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2017
Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 19/05/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với CK đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với CK chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An từ ngày 19/05/2017
Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 (10/04/17)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (21/03/17)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (10/03/17)
GTA: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (20/02/17)
GTA: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 10/02/2016 (13/02/17)
GTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (06/02/17)
GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (03/02/17)
GTA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AFC Vietnam Fund (03/01/17)
GTA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AFC VF Limited (18/10/16)
GTA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (13/10/16)
Tin tức - Sự kiện >>

Trang chủ | Giới thiệu | Sản Phẩm | Tin tức - Sự kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ | Sơ đồ website
Về đầu trang - Quay lại - In trang này
Copyright © 2007 TAC - Developed by FPT Telecom