Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ
 Trực tuyến: 6
Lượt truy cập: 464
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Báo cáo tài chính
GTA: Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017
20/10/17
Tải về>>
Báo cáo tài chính
GTA: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (14/08/17)
GTA: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 (18/07/17)
GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 (20/04/17)
GTA: Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) (20/02/17)
GTA: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 (20/01/17)
GTA: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 (20/10/16)
GTA:Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016 (02/27/17)
GTA:Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 (20/07/16)
GTA:Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 (20/04/16)
GTA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (29/02/16)
Tin tức - Sự kiện >>

Trang chủ | Giới thiệu | Sản Phẩm | Tin tức - Sự kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ | Sơ đồ website
Về đầu trang - Quay lại - In trang này
Copyright © 2007 TAC - Developed by FPT Telecom