Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ
 Trực tuyến: 5
Lượt truy cập: 1446
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Công bố thông tin
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
6/03/18
1. Thư mời tham dự đại hội
2. Chương trình đại hội
3. Mẫu giấy ủy quyền
4. Tài liệu báo cáo đại hội
5. Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS
6. Mẫu giấy đề cử
7. Danh sách ứng viên (đang cập nhật)
Công bố thông tin
GTA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (25/01/18)
GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Họp ĐCHĐ thường niên năm 2018 (23/01/18)
GTA: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 31.1.18 (31/01/18)
GTA: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 15.1.18 (15/01/18)
GTA: Chương trình Phòng chống tham nhũng năm 2018 (22/12/17)
GTA: Nghị quyết HĐQT Ngày 06/11/2017 (06/11/17)
GTA: Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn Trần Quốc Bình (17/10/17)
GTA: Báo cáo không còn là Cổ đông lớn Trịnh Thị Mai Phương (17/10/17)
GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 3 ngày 22/08/2017 (23/08/17)
GTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (01/08/17)
Tin tức - Sự kiện >>

Trang chủ | Giới thiệu | Sản Phẩm | Tin tức - Sự kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ | Sơ đồ website
Về đầu trang - Quay lại - In trang này
Copyright © 2007 TAC - Developed by FPT Telecom